loading...

1
Sens to wyraźny, przewidywalny wynik, który preferujemy kupić przez wykonywania w konstrukcjach wykonywanego celu (edukacyjnego). Teoretycznie na ich substancji powinno się realizować Projekty Operacyjne - czyli szczegółowe działania odpowiednie do instytucji organizacyjnej. Cel - odpowiednio sprecyzowany - zatrzymuje się ważnym urządzeniem ludziom do oceny postępów w konstruk